HYPOTech EXpert
E-İpotek Uyumlu İpotek Bilgi Sistemi

HYPOTEX, kredi kullandırımından-kredi tahsisinden kaynaklı olarak müşterilerinin gayrimenkullerini teminat alan bankalar ile bu bankalara ilgili süreçte vekalet eden avukatlar için ilgili ipotek tesis-terkin aralığındaki sürecin yönetimi, ilgili hizmetin alınması-verilmesi aşamalarında zaman ve para kaybını önlemek ve bilgi güvenilirliği ile bilgi bütünlüğünü sağlamak amacıyla tüm süreci optimize etmek için yönetim fonksiyonlarını kolaylaştırmayı hedefleyen interaktif şekilde bilginin yönetilmesini içeren web tabanlı yazılım uygulamaları topluluğudur.

HYPOTEX yazılımı sayesinde başta ipotek süreci olmak üzere terkin ve ilgili diğer süreçler yönetilebilir hale getirilmiştir. Herhangi bir süreç içinde, hizmet alınan hukuk bürosu tarafından yapılan işlemler ve/veya elektronik olarak (web entegrasyonlarla) yapılan işlemler tek bir uygulama üzerinde yönetilebilmektedir. Tek bir uygulama da gayrimenkullerin tesis-terkin uyumu başta olmak üzere derece, takyidat vb. çeşitli zorunluluk veya koşul kontrollerinin uygulama tarafında yapılması sağlanabilmektedir.

Özellikler

Bankaların krediye konu olan gayrimenkullerin kredi tahsis aşamasında ilgili gayrimenkulün teminat alınması (ipotek tesisi) ve teminattan çıkışı (ipotek terkin) işlemleri ile ilgili süreçlerin yönetilmesi sonuçta banka teminat havuzunun yönetimi yazılımın temel amacıdır.

 • Banka organizasyonuna uyumlu rol, yetki tabanlı kullanıcı yönetimi
 • Ayrıntılı Hukuk Firması kullanıcıları özlük bilgileri yönetimi
 • Banka organizasyonuna uyumlu Birim, Unvan ve Görev özelliklerine göre otomatik kullanıcı tanımı IK uygulamalarıyla entegrasyon
 • Kullanıcı özelinde kısıtlılık yönetimi (nitelik, büyüklük, bölge, değerleme bedeli limit vb.)
 • Kullanıcı özelinde özlük dosyası belge arşivi yönetimi,
 • Tüm kullanıcılardan isteğe bağlı veya miatlı belge güncelleme araçları
 • Kullanıcıya özgü izleme araçları sayaç, gösterge, listeleme yeteneği
 • Rollere özgü duyuru paneli
 • Merkezi kılavuz belge kütüphanesi
 • Roller ile ilişkili aşamalardan oluşan süreç yönetimi
 • İpotek Tesis, Terkin ve Fek Taahhütname süreçlerinde aşama başarılı sonlandı ise ilerletme, başarısız ise geri gönderme yeteneği
 • Aşama geçişlerinde kredi türü, ipotek türü ve müşteri segmentine özgü kural ve zorunluluk kontrolleri
 • Otomatik hukuk firması görevlendirme
 • Süreç akışının izlenmesi için görsel olarak zenginleştirilmiş süreç akış şemaları
 • Kredi türü, ipotek türü ve müşteri segmentine göre farklı süreç akışı
 • Üst Hakkı, Gareme İpoteği, Gemi ve Uçak İpoteklerine göre farklı süreç akışı
 • Beklenemedik durumlar için aşama dondurma ve çözme yeteneği
 • Sürece özgü sorumlu roller arası Not paylaşımı
 • Mevzuata uyumlu süre, SLA süresi, teslim tarihi yönetimi
 • Sürece özgü belge arşivi
 • Bankaya özgü Resmi Senet tasarıma göre farklı gayrimenkulleri de içerecek şekilde dinamik Resmi Senet üretimi
 • Merkezi dokuman yönetimi ile entegrasyon
 • Kredi süreç yazılımları ile entegrasyon
 • Teminat süreç yazılımları ile entegrasyon
 • INVEX Değerleme Bilgi Sistemi ile entegrasyon
 • PROPEX Varlık Yönetim Sistemi ile entegrasyon
 • Resmi Raporlama uygulamaları ile entegrasyon
 • Otomatik oluşturulan belgeler için elektronik imzalama yeteneği (USB Stick, Smart Card, Mobil)
 • TAKBİS bilgi sistemi entegrasyonu (Gayrimenkul, malik, şerh-beyan-iritfak ve rehin bilgisi tespiti)
 • Teminata kabul kurallarına göre değerleme raporuna konu gayrimenkulleri kontrolü
 • Hizmet bedelleriinin banka müşterilerine yansıtılması için bloke ve tahsilat entegrasyonu
 • Avukatlık Ücret Tarifesine uygun dinamik hizmet bedeli hesabı
 • İpotek hizmetine yönelik tüm fatura hizmet kalemlerinin yönetimi
 • E-Fatura işlemleri için entegrasyon yeteneği
 • İlgili süreçlerinin farklı mutabakat kurallarına göre ayrı ayrı mutabakat sürecine konu edilmesi ve yönetimi
 • Hizmet alımlarına özgü maliyete göre ayrı bir mutabakat yönetimi
 • Toplu olarak mutabakata konu süreçlerinin mutabakat özelinde toplu olarak verilerinin güncellenebilmesi
 • Hukuk firmalarına özgü performans hesaplama ve performans karnesi üretimi
 • Süreçlerin zorluk ve kapsamlarına ilişkin iş gücü planlamasına yönelik büyüklük hesaplama yeteneği
 • Önceki aşamadaki sorumlu rol sahibine yönelik skorlama ve puanlama yeteneği
 • Akıllı - hızlı arama araçları
 • Özelleştirilebilir ve kaydedilebilir biçim de yönetilebilir arama araçları
 • Yetki bazlı zenginleştirilebilir arama araçları
 • Hızlı erişim için son çalışılan süreçlerinin gösterimi
 • E-posta, SMS ve uygulama içi arayüzden bildirim yönetimi
 • Tüm kullanıcılara anlık toplu bildirim yönetimi
 • Ayrıntılı listeleme ve raporlama araçları
 • Merkezi İş Zekası uygulamaları ile entegrasyon
 • Yöneticiler için periyodik raporlama bildirimleri
 • Yöneticiler için ay sonu genel görünüm, değişimler ve riskler hakkında raporlama
 • Mevzuata uygun denetim izleri yönetimi (log) ve izleme araçları

“Müşterilerimize, birlikte çalışma-birlikte üretme yaklaşımıyla titiz bir yazılım geliştirme süreci sunuyoruz.”

Key Yazılım Müşteri Memnuniyeti

Referanslar

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aralık 2011
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Aralık 2011
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Mart 2012
Odea Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aralık 2013
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ekim 2016
Emlak Katılım Bankası A.Ş. Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kasım 2018
Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. Ağustos 2020
Ing Bank A.Ş. Ing Bank A.Ş. Şubat 2021
HYPOTEX İpotek Bilgi Sistemi